23 June 2020

INVITATION TO TENDER

Submitter: Tytex Slovakia s.r.o.

Contract Name: Innovative Technologies-Tytex Slovakia s.r.o. 

Brief description of the contract: The subject matter of the contract is the purchase of 5 pcs of automatic sewing device from stacked status of product, 8 pcs of  device for automatic offtake of product from buffer and 8 pcs of  device for automatic offtake of sewn product from sewing machine according to the required technical specification.

Detailed specification of the subject of the contract, full text of the invitation including all terms and conditions as well as tender documents can be found at http://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/.

Deadline for submission of tenders: until 13 July 2020, 10:00.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk/Minutes from the evaluation of tenders [PDF]


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zadávatel zákazky: Tytex Slovakia s.r.o.;

Názov zákazky: Inovatívne technológie-Tytex Slovakia s.r.o.;

Strucný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 5 ks Zariadení na automatické šitie výrobku z nastohovaného uloženia, 8 ks Zariadení na automatické odoberanie zo zásobníka a 8 ks Zariadení na automatické odoberanie ušitých výrobkov z automatu šitia podla požadovanej technickej špecifikácie.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj sútažné podklady nájdete na http://www.voarchiv.eu/files/384-2f8b012e28/ .

Lehota na predkladanie ponúk: do 13.07.2020, 10:00 hod.

 

 

Your item was added to basket

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted